Gay Guide

Llwyth at Clwyd Theatr Cymru

Suggest changes

Description

Monday 17 – Tuesday 18 May
Theatr Emlyn Williams Theatre

Sherman Cymru
LLWYTH
Gan/By Dafydd James
Cyfarwyddwr/Director Arwel Gruffydd

Nos Sadwrn gêm ryngwladol ac mae’r brifddinas yn wyllt. Mae Cymru wedi colli ond mae pedwar ffrind hoyw’n benderfynol o gael noson i’w chofio. Pan fo bachgen ifanc, hardd yn ymuno yn yr hwyl, mae’r chwarae’n troi’n chwerw a brawdgarwch yn sydyn ar brawf. Dros Gymru? Dros gyd-ddyn? Neu bawb drosto’i hun?

Yn dyner a direidus bob yn ail, dyma ddrama newydd sy’n taflu golwg feiddgar ar Gymreictod, gwrywdod, perthyn a chariad.

"When the shit hits the fan, ti ddim yn rhedeg, ti ddim yn dewis rhywbeth neu rywun arall. Mae cariad yn golygu ti ’di neud dy ddewis yn barod."

Rugby international night in Cardiff and the tribes are out in force. But this is Queer Cymru and for four gay men, it’s a night they’ll never forget. A bold, provocative look at what it means to be Welsh, to belong, to be a man and to love.

Bydd Côr y Pentan yn perfformio fel rhan o'r cynhyrchiad hwn.

Côr y Pentan will be performing as part of this production.


Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd a all fod yn anaddas i blant/
Contains strong language and scenes which may be unsuitable for children.

Address

Clwyd Theatr Cymru
Mold
CH7 1YA

Phone Number

08453303565

Additional Telephone Info

tickets@clwyd-theatr-cymru.co.uk

Website

www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Contact Names

Morwenna Honan

Opening Times

10am - 11pm

Opening Days

Monday - Saturday & occasional Sundays

Venue Comments
You must log in to add a comment. If you already have a GT account log in with your email address and password. If you’re a customer of Prowler Direct or Expectations you can log in with those details.